Blastomerer, de cellene som oppstår gjennom eggcellens deling.