Blanklaks, de sølvblanke, 1–6 år gamle laksungene som vandrer ut i havet fra elvene, betegnes som smolt.