Blanklær er lær til overlær i skotøy. Det er egnet til blankpussing, i motsetning til fettlær.