I myntfabrikasjon betegnelse på myntstykket før det er preget.