Blandpotensial, det potensialet som innstiller seg mellom en elektrode og den elektrolytten den er nedsenket i, når det på overflaten foregår flere elektrokjemiske reaksjoner med forskjellig reaksjonspotensial. Blandpotensial brukes ofte i forbindelse med korrosjon og er da identisk med korrosjonspotensial.