Blandkrystall, tidligere betegnelse for en fast løsning, det vil si at at en komponent i en krystall erstattes av et, for forbindelsen, fremmed stoff. Faste løsninger er utbredt for salter og legeringer.