Blakningspunkt, det blandingsforhold hvor det oppstår uklarhet når to klare væsker blandes, eller den temperaturen hvor en løsning blir uklar pga. utfelling av det løste stoffet. F.eks. er blakningspunktet for petroleumsolje den temperatur oljen må kjøles ned til for at den skal bli blakket pga. utfelling av voks.