Bladsangere, fugleslekt i sangerfamilien, også kalt løvsangere. Sangerfamilien omfatter ca. 55 arter av sangere. Bare én av dem, lappsangeren, finnes i Amerika (nordvestlige Alaska), ingen i Australia. De fleste tilhører det euroasiatiske området og er hos oss representert med 11 arter, hvorav fem er hekkefugler: Løvsanger, gransanger, bøksanger, lappsanger (fåtallig), østsanger (sjelden). Alle er relativt likt farget i grågrønt og gulhvitt, hann- og hunnfuglene er like.