Bladrandbiller, billeslekt i familien snutebiller, Curculionidae. Brunspraglete eller tettstripete, svakt metallglinsende arter med relativt kort snute. De 11 norske artene er 3 til 8,5 mm lange. De treffes vanligst om våren og ettersommeren på erteblomstrede planter, der de voksne eter overjordiske deler og larvene underjordiske. Noen er alvorlige skadedyr i landbruket. Se ertesnutebille og snutebille, gulflekket.