Bladpersille, varietet av persille, med flate, glatte blader.