Bladmidd, edderkoppdyrarter i gallmiddfamilien Eriophyidae. Mikroskopiske dyr som lever fritt i hårlaget på undersiden av bladene på en rekke plantearter uten å være årsak til galler. Viktige skadedyr er bl.a. plommebladmidd og solbærbladmidd.