Bladmetall, meget tynne blad av valset og hamret metall, f.eks. bladgull, aluminiumfolie og tinnfolie. Bladaluminium er 99,99% rent aluminium, anvendes dekorativt, til såromslag og til blitzlamper. Bladsølv er rent sølv, anvendes tilsvarende som bladgull.