Bladlusløver, larvene til gulløyne. De lever av bladlus, jfr. rovinsekter.