Bladkreps, larvestadium av bjørnekreps og langust, flatklemt som et blad og gjennomsiktig, med 4 par lange, tynne spalteføtter og langstilkete øyne. Lever fritt i havets overflatelag.