Black house, hus av gammel type, ennå bevart på Hebridene. I sin eldste form er det rektangelformet med dobbelte vegger av tørr stein, fylt med torv eller kalk, og halmtak, holdt på plass av lyng-reip som det er festet stein i. Det hadde opprinnelig ingen vinduer, fjøs i den ene enden, ildsted midt på gulvet i oppholdsrommet og ljore i taket. Black house står i nær sammenheng med det gamle nordiske langhus, kjent fra utgravninger f.eks. på Jæren og i Jylland.