Bløtjern, teknisk ren-jern med særlig lavt innhold av karbon. Bløtjern brukes hovedsakelig i elektroteknikken, jfr. bløtjerninstrument.