Blødersykdom opptrer også hos hund der den nedarves på tilsvarende måte som hos mennesket, og derfor bare rammer hanndyret. Sykdommen er sjelden, men forekommer hos nesten alle raser. Arvelig betinget blødersykdom av en annen type er av norske forskere nylig oppdaget og beskrevet hos visse mutanter av pelsdyr (rev og mink).