Blæreorm, dss. tinte, det blærelignende larvestadiet hos en del bendelormer. Tintene utvikles i cyster i vertens muskelatur.