Blærebusk, søreuropeisk og nordafrikansk, 3–4 m høy busk i erteblomstfamilien med store, gule blomster og sterkt oppblåste belger som er giftige. Blærebusk og et par mindre arter i samme slekt plantes som prydbusker.