Blåvingeand, fugleart i andefamilien. Stor som en knekkand. Hannen er brunvatret og har blåfiolett hode med en bred vertikal, hvit stripe foran øyet. I flukt sees den blekt blå forvingen som hos knekkand. Hunnen ligner knekkandhunnen men er noe mørkere. Hekker i Nord-Amerika, der den har tilhold ved ferskvann. Trekkfugl som overvintrer sør til Brasil. Opptrer som tilfeldig gjest i Vest-Europa. Påtruffet fire ganger i Norge, pr. 2001.