Blåtykknebb, fugleart i buskspurvfamilien. Ca. 15–19 cm lang, noe større enn gråspurv. Hannen mørkeblå med gulbrune vingebånd og et kraftig, mørkt nebb. Hunnen mørkt gulbrun. En nordamerikansk art som ikke med sikkerhet er observert i Norge.