Blåtrost, fugleart i trostefamilien. På størrelse med rødvingetrost, hannen lys blågrå med svarte vinger og hale, hunnen brunspraglet. Hekker i hele middelhavsområdet. Påtreffes iblant tilfeldig i Nord-Europa, men er ikke funnet i Norge.