Blåsvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. Planter med tydelig blågrønne blad. To artsgrupper med ca. 100 småarter i Norge. Blåsvevene vokser på tørre steder med tynt jordsmonn, oftest på kalkrik grunn, representanter for seksjonen er funnet over hele landet.