Blåning, tilsetning av blått fargestoff for å gi fargeløse eller gulaktige stoffer (papir, sukker o.l.) skinn av hvit farge. Tidligere ble det til dette formål mest brukt ultramarin. Nå brukes helst stoffer som fluorescerer i blått. Slike stoffer settes også til vaskemidler for at ufargede tekstiler skal se hvitere ut etter vask. Se optiske hvitemidler.