Blåmose, grov, blågrønn eller hvitgrønn bladmose, som i det ytre minner om torvmose, men som har tykke blad med flere cellelag. Den danner runde puter på berg eller jord i lyng- og gressmark, ofte sammen med einer. I Norge er den mest vanlig i kyststrøkene, nord til Helgeland.