Blåmelde, ettårig art i amarantfamilien. 5–40 cm lang; tykk stengel med butte, bukttannede blad som er blågrønne og tett melet på undersiden. Blåmelde er et innført ugress som vokser spredt på Østlandet og langs kysten til Sør-Trøndelag.