Blåmann, i folkeviser betegnelse for mennesker fra Afrika, da det tidligerte var vanlig å kalle disse menneskene svarte og blå fra gammelt også kunne bety svart.