Blåkjeft, benfiskart i uerfamilien. Opptil 45 cm, ligner uer, men skiller seg fra denne ved at slimhinnene inne i munnen er blåsvarte, og at den ikke har underbitt. Gyter om vinteren. Alminnelig utbredt på 200–800 meters dyp fra Vest-Afrika til Nord-Norge. Uten fiskerimessig betydning i våre områder.