Blåhjort, billeart i familien hjortebiller, Lucanidae. Metallblå eller -grønn overside, svart under, lengde 9 til 12 mm. Larvene lever i stubber og morkne stammer av ulike løvtrær, i Norge gjerne bjørk. Ganske vanlig i Sør-Norge, spredte funn i Nord-Norge. En nærstående art, P. capreae,er meget lik i utseende og levevis, men sjeldnere.