Blåbukk, utdødd partået klovdyrart i oksefamilien. En 104–116 cm høy antilope med korte og sterkt bøyde horn, blågrå kroppsfarge med skjær av brunt. Arten, som alltid hadde vært sjelden, ble utryddet i 1799. Forekom i Sør-Afrika i et begrenset område nær Kapp det gode håp. Var nær beslektet med hesteantilope (roanantilope) og svart hesteantilope (sabelantilope).