Bjerkreimorre, hvitspraglet mutant av orrfugl. Spredt opptreden i Norge, ble først beskrevet fra Bjerkreim i Rogaland.