Bjelkesnok, krypdyrart i snokfamilien, med flere underarter. Oftest blågrønn med gul underside. Blir 2,5–3 m lang og er Europas største slange. Utbredt i Øst-Europa og Lilleasia. Smidig og rask, klatrer godt, og lever av slanger, firfisler, mus og småfugl. Legger egg. Den er bitelysten, men ikke giftig. Se også pilsnoker.