Bjelkehode, den ytterste del av bjelken, ofte brukt som arkitektonisk motiv: trukket frem foran vegglivet, eventuelt dekorativt behandlet, især utnyttet ved konstruksjoner i bindingsverk.