Bjørnetørke, 1.–3. august, merkedager. Da søker bjørnen til hiet, sa man på Hvaler i gamle dager.