Bjørnekam, bregne i bjørnekamfamilien. 15–40 cm høy, med enkeltfinnete, kamformete blad som står grønne om vinteren. Den har to slags blad, de liggende er sterile, de opprette har smalere finner som bærer sporer. Vokser i skog og lyngmark vanlig nord til Kvænangen, men mangler i den nordlige delen av Østlandet.