Bjørnebrodd, flerårig planteart i bjørnebroddfamilien. 5–20 cm høy, med gulhvite blomster. Vanlig på fuktig, kalkrik mark i fjellet helt nord til Finnmark.