Bjørkevedflue, tovingeart i familien minèrfluer, Agromyzidae. Ca. 5 mm lang, svart. Larvene er bleke og opptil 3 cm lange, men bare 1 mm i diameter. De lever i vekstlaget på bjørk. Gangene vokser raskt igjen, men etterlater spor i form av uregelmessige, brunere striper i veden. Utbredelsen i Norge ikke kjent, men arten er trolig vanlig over hele landet.