Bjørkebukk, billeart i familien trebukker, Cerambycidae. Fargevariabel, men vanligvis svart. På dekkvingene er det en bred, grønn eller grå lengdestripe som er forgrenet i fem tverrstreker samt prikker i samme farge. Lengde 12 til 18 mm. Larvene lever i døde eller døende løvtrær, ofte slike som tidligere er angrepet av barkbiller, eks. bjørkesplintboreren. Ikke skadedyr. Arten er utbredt over hele landet og ganske vanlig.