Bjørkebladbille, billeart i familien bladbiller, Chrysomelidae. Gulbrun med svart hode og tre svarte flekker på halsskjoldet. Lengde 4 til 6 mm. Arten er alminnelig og vidt utbredt over hele landet. Både voksne og larver spiser blader av bjørk eller ulike vierarter, og kan ved masseopptreden gjøre stor skade, særlig på unge bjørker.