Bjønnbær, se bjørnebær. Bjønnbær blir i fjelltraktene og i Nord-Norge også brukt om de svarte fruktene av rypebær.