Bitumenløsning, et bituminøst bindemiddel som består av bitumen tilsatt enten gassolje, parafin eller white spirit eller en blanding av disse. Anvendes bl.a. til fremstilling av veidekker. Se bituminøse bindemidler og asfaltdekker.