Bitumenemulsjon, et bituminøst bindemiddel som består av bitumen eller myk bitumen emulgert i vann. Anvendes bl.a. til fremstilling av veidekker. Se bituminøse bindemidler og asfaltdekker.