Bitterling, benfiskart i karpefamilien, 5 cm lang. Særskilt formering; hunnen har et langt leggerør som hun bruker til å anbringe eggene sine i dammuslinger – et par egg i hver musling. Hannen innfinner seg samtidig og gyter melke inn gjennom den åpningen i muslingens kapperand som suger friskt vann inn, slik at befruktningen skjer inne i muslingen. Av de befruktede eggene utvikles larver som forankres mellom muslingens gjelleblader ved hjelp av haker som vokser ut fra larvens plommesekk. Når plommen er oppbrukt, forlater de unge fiskene verten sin gjennom dennes «kloakkrør». Utbredt i Mellom- og Øst-Europa.