Bitterblåfjær, flerårig urt i blåfjærfamilien. 5–12 cm høy, små lyseblå blomster, bitter smak. I folkemedisin brukt bl.a. for å bedre fordøyelsen. Vokser på berg og tørre bakker, enger, skog- og myrkanter, ofte på baserik mark. Utbredt på østlandet nordover til Trøndelag.