Bitemygg, insektfamilie i ordenen tovinger, Diptera. Ca. 600 kjente arter, de fleste på den nordlige halvkule. I Norge trolig over 100 arter, men familien er dårlig undersøkt. Små, sjelden over 3 mm og oftest 1 til 2 mm. Ligner fjærmygg, men er tettere i kroppen, og i hvile ligger vingene flatt over ryggen. Hannene suger nektar. Hunnene av noen arter fanger andre insekter og suger dem ut, andre kan feste seg på vingene av store insekter som øyenstikkere, nettvinger eller nattsvermere og suge deres blod. Noen få suger blod av pattedyr, inkl. mennesket (se sviknott). Larvene grupperer seg grovt sett i to livsformer: Lange og tynne, akvatiske rovdyr, eller kortere arter som hovedsakelig lever i sevje, under bark eller av råtnende organisk materiale på land.