Bite i gresset, gi seg over, se seg overvunnet; uttrykk som allerede i middelalderlitteraturen ofte erstatter det opprinnelige bite i jorden, brukt av Agamemnon i Iliaden om en som var falt i krig. Uttrykket henspiller trolig på at en som er hardt såret, vil søke etter noe å bite i for å døyve smertene.