Bitær, reduserte tær. Anvendes i alminnelighet bare om klovdyr. Hos svinene og drøvtyggerne er det annen og femte tå som er bitær; hos svinene er reduksjonen mindre fremskreden enn hos drøvtyggerne. Blant drøvtyggerne mangler sjiraffen og kamelene bitær. Nålevende hester er det eneste hovdyr som bare har én tå, og den har ikke en gang rester av andre tær. Hos utdødde hester fantes derimot bitær.