Birgittinerarkitektur, arkitektur som kjennetegner klosteranlegg for Birgittinerordenen. Med utgangspunkt i Birgittinerordenens moderkloster Vadstena i Sverige, tatt i bruk i 1384, ble disse spredt utover det meste av Europa. Særlig karakteristisk er birgittinerarkitekturens hallkirker med sparsom dekorasjon og uten bruk av glassmalerier, der koret er plassert i vest.