Bipolaritet, seksuelt fenomen som finnes hos visse sopper (stilksporesopper), hvor det eksisterer to forskjellige paringstyper (kjønnstyper). Forholdet forklares ved at ett par alleler, Aa, på samme kromosom, er kjønnsbestemmende. Sammensmeltning kan kun skje mellom to ulike alleler, dvs. Aa, men ikke AA eller aa.