Biopolymerer, fellesbetegnelse på alle de polymerer (makromolekylære stoffer) som inngår som bestanddeler av levende organismer; forbindelser av typen proteiner, nukleinsyrer, polyisoprener som naturgummi og guttaperka, polysakkarider som cellulose, stivelse, alginat, glykogen og mange derivater av disse.